שיר הוא חלקיק של  רגע שמספר את הסיפור כולו

אפרת צעדי

מדיה