שיר הוא חלקיק של רגע שמספר את הסיפור כולו

אפרת צעדי

מדיה